Odense Havn

Odense Havn
Direktør, Carsten Aa

”Medarbejderne beklager sig aldrig over vores it”

Odense Havn er en arbejdsplads med et stort ansvar for at tingene altid fungerer for byens erhvervsliv og for de skibe, der anløber havnen. Arbejdspladsen har 30 medarbejdere, og de er vant til at alt det vigtige på arbejdspladsen bare fungerer: Der er vand i havnebassinet, strøm i kontakten og kaffen er klar klokken 8. Og nåeh ja: Vores It fungerer altid....

”Selvfølgelig fungerer det. Dumt spørgsmål”

Administrationschef Jan Hansen er manden, der bliver peget på, hvis it'en driller. Men vores it driller ikke. ”Nu du spørger, kan jeg faktisk ikke komme i tanker om en situation, hvor en af medarbejderne har beklaget sig over it”, siger han. ”Så for os er velfungerende it lige så naturligt, som at der er vand i havnebassinet”.

”It til fast pris siden 2005”

XPConsult har leveret hardware, software og service til Odense Havn siden 1. november 2005. Aftalen med Odense Havn er en XPect™ aftale, som definerer hvilke dele af it løsningen, der er inklusiv, og hvad der ligger ud over.

XPConsult tjekker løbende alle dele af it-løsningen og anbefale investeringer og justeringer i udstyret, der ligger ud over XPect™ aftalen. Odense Havn skal koncentrere sig om at drive havn. Det gør de godt - blandt andet fordi de ikke behøver bekymre sig om deres it. Og regnskabschefen sætter pris på, at it budgettet altid holder.

IT serviceaftale fra xpconsult