Blog

Pressemeddelelse: XPConsult flytter ind i Esbjerg Business Park

30. april 2019

Sanne Petersen

XPConsult er efter 17 år vokset ud af sine kontorfaciliteter i Skads. Nu har IT-virksomheden lejet sig ind i lokaler hos Det Faglige Hus, der i forvejen har 3 eksterne lejere i kontordomicilet ved Esbjerg Lufthavn.

XPConsult-flytter-til-Esbjerg-Business-Park-Pressemeddelelse

Endnu en lejer er klar til at flytte ind i Esbjerg Business Park, kontordomicilet ved Esbjerg Lufthavn, der i forvejen huser Det Faglige Hus samt 3 virksomheder.

 

Den nye lejer er IT-virksomheden XPConsult, der hidtil har haft til huse på Skads Byvej. ”Vi er 12 medarbejdere, og nummer 13 er på vej. Vi har gennem flere år haft det trangt her på kontoret, og vi glæder os alle til at komme ud i mere lyse og venlige kontorlokaler, hvor der også er plads til at vokse endnu mere”, siger Klaus Nielsen, der etablerede XPConsult for over 17 år siden - dengang med blot 2 ansatte.

 

XPConsult flytter derfor blandt andet pga. stigende medarbejderantal, men i høj grad også fordi virksomhedens nuværende lokaler indeholder både lager og værksted – plads som ikke længere bliver brugt. I dag foregår langt det meste ”i skyen”, hvor virksomheder i stigende grad har cloudbasserede løsninger. I stedet er der mangel på reelle kontorpladser, hvor Esbjerg Business Parks faciliteter lever fuldt op til moderne kontorer. ”Fordelen ved vores flytning er klart, at vi får langt bedre arbejdsforhold i form af bedre plads samt store og lyse kontorer. Samtidig får vi mulighed for fællesskab og tværfaglig vidensdeling blandt domicilets øvrige lejere”, siger Infrastructure Solution Architect Torben Hagelskjær fra XPConsult. Den fleksible kontorløsning gør, at XPConsults teknikere bliver samlet i ét stort kontor og dermed kan optimere driften og agere som kundernes samlede interne IT-afdeling.

 

XPConsult har specialiseret sig i service og vedligehold af it-systemer på fastprisaftaler. IT-virksomheden har lejet 400 kvadratmeter kontorer i et ”ben” på 1. sal i den Y-formede bygning. Esbjerg Business Park er indrettet med mange krydsfelter, så XPConsult kan uden videre bruge de eksisterende IT-faciliteter, men som et lukket netværk, som kun virksomhedens medarbejdere har adgang til.

 

Endvidere har XPConsult i lighed med de øvrige lejere koblet sig på Det Faglige Hus’ kantineordning. Klaus Nielsen er ikke i tvivl om, at gode faciliteter er med til at gøre hans virksomhed endnu mere attraktiv som arbejdsplads. Adm. direktør i Det Faglige Hus, Brian Elsted Hansen, er glad for at få endnu en lejer ind i kontordomicilet. I forvejen har Aramark, Söderberg & Partners samt Vestfrost Household lejet lokaler i ejendommen.

 

”En halv snes af vores egne medarbejdere får nu arbejdssted i den gamle administrationsbygning på Falck-grunden, og så rykker vi lidt tættere sammen herude for at skaffe plads til vores nye lejer. Vi forventer at få projekteringen af vores kommende hovedkvarter på Esbjerg Strand på plads i år, og planen er, at halvdelen af vores nuværende lokaler er lejet ud til andre, når vi om et par år er færdig med at bygge og kan rykke ind på Esbjerg Strand”, siger Brian Elsted Hansen. Udover hovedkontoret ved lufthavnen og Falcks tidligere administrationsbygning, råder Det Faglige Hus også over kontorlokaler i det tidligere jobcenter på Darumvej. Her har omkring 50 medarbejdere arbejdsplads.

 

Det er Erhvervsmæglerkæde Nordicals, som står for udlejning af lokaler i Esbjerg Business Park, og erhvervsmægler René Madsen oplyser, at han har kontakt til flere andre, potentielle lejere. ”Jeg har hele tiden være på udkig efter netop små og mellemstore IT-virksomheder til Esbjerg Business Park. It-faciliteterne er perfekte, og ejendommen ligger strategisk godt placeret ved motorvejen. Mange af de små it-virksomheder har hver deres nicher og arbejder sammen på kryds og tværs. Så er det jo praktisk, når man også kan bo dør om dør”, siger René Madsen